Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Współpraca z przedsiębiorstwami

Oferta Ośrodka dla przedsiębiorstw to organizowanie szeroko pojętej współpracy przedsiębiorstw z Wydziałem. W praktyce oznacza to m.in.:

 • realizację innowacyjnych projektów dla przedsiębiorstw (transfer technologii),
 • budowę zespołów projektowych złożonych z pracowników i/lub studentów wydziału,
 • udział w projektach konsorcjalnych z partnerami przemysłowymi i naukowymi,
 • wsparcie w informowaniu studentów wydziału o:
  • nowych innowacyjnych technologiach i produktach,
  • możliwościach komercjalizacji tworzonych przez studentów rozwiązań,
  • pomysłach na ciekawe projekty i produkty, inspirowane potrzebami przemysłu.
 • otwarcie na inne pomysły i potrzeby przedsiębiorstw.