Publikacje wydziału powstałe przy współpracy z biznesem w 2020 roku

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych dokumentuje współpracę z biznesem poprzez publikacje naukowe. Dla przedstawicieli wydziału jest to okazja, aby przedstawić osiągnięcia naukowe. Dla biznesu, reklama działalności badawczo-naukowej i przedstwienie zweryfikowanych przez proces recenzencki rozwiązań szerszej publizności. Wyniki współpracy przedstawicieli wydziału…

Projekt wydziału MiNI z najwyższą notą w konkursie INFOSTRATEG

Projekt „Godna zaufania sztuczna inteligencja wspierająca identyfikację zmian chorobowych w płucach na bazie danych obrazowych” został najwyżej ocenionym projektem w ramach I konkursu INFOSTRATEG w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. Projekt, kierowany…

Rozpoczęcie projektu CoMobility

Zespół składający się z przedstawicieli polskich i norweskich uczelni, w tym Politechniki Warszawskiej reprezentowanej przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, rozpoczął realizację projektu CoMobility. Celem projektu jest analiza postaw i zachowań mieszkańców Warszawy w celu poznania możliwości i przeszkód w…

Wirtualne spotkanie naukowców z Irlandii, Polski i Węgier

Ośrodek Badań dla Biznesu został zaprezentowany na spotkaniu organizowanym przez Enterprise Ireland przy współpracy z Business & Science Poland i National Research, Development and Innovation Office Hungary. Celem wirtualnego spotkania było nawiązanie kontaktów pomiędzy ośrodkami z Irlandii, Polski i Węgier…

Końcowe Prezentacje Warsztatów Badawczych 2020

Odbyły się kocowe prezentacje prac zespołowych realizowanych przez studentów w ramach przedmiotu Warsztaty Badawcze na kierunku Inżynieria i Analiza Danych. W ramach przedmiotu studenci realizowali prace badawcze na zlecenie firm. Tematyka prac była różnorodna przewidywanie wolumenu sprzedaży, wykrywanie cyber zagrożeń,…