Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

1Kwi/14Off

Rozpoczęcie projektu LOKKOM

W dniu 1.04.2014  konsorcjum składające się Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej i Orange Labs Polska rozpoczęło realizację projektu „Kompleksowe metody wyznaczania lokalizacji terminala sieci telefonii komórkowej przemieszczającego się w terenie otwartym i budynkach”.

Projekt jest realizowany w ramach II konkursu Programu Badań Stosowanych przy współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynoszącym 2 881 020 złotych. Czas trwania projektu 24 miesiące. Po stronie Politechniki Warszawskiej projekt będzie realizowany na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych.

Zakres tematyczny: LOKKOM, Newsy Komentarze
9Maj/13Off

Wyniki wspólnych badań Wydziału MiNI i Orange Labs zaprezentowane na konferencji Innovative Technology

Reprezentanci Wydziału zaprezentowali wspólnie ze specjalistami Orange Labs wyniki wspólnych badań na konferencji Innovative Technology. Konferencja Innovative Technology prezentuje najnowsze innowacyjne rozwiązania dotyczące między innymi mobilności, bezpieczeństwa i obliczeniom w chmurze.

Konferencja  odbyła się po raz czwarty. Organizatorami w tym roku byli Orange Labs oraz Nokia Siemens Networks. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z konferencji.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
9Maj/13Off

Certyfikacje pracowników Ośrodka

dr Marcin Luckner ukończył szkolenia PRINCE2 i certyfikację PRINCE2 Foundation. Tym samym w składzie Ośrodka są już doświadczeni kierownicy projektów zarówno z certyfikatem Project Management Professional (PMP), jak i PRINCE2.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
26Kwi/13Off

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych gospodarzem konferencji Urzędu Patentowego RP

26 kwietnia 2013 roku w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja „Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać, by nie naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać”.

Konferencja z udziałem ponad 300 zaproszonych gości odbyła się z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Jej organizatorem był Urząd Patentowy RP.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
10Kwi/13Off

Konferencja iNetSApp – zgłaszanie prac

Zachęcamy do zgłaszania prac na konferencję Innovative Network Systems and Applications (iNetSApp). Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych i skupia trzy ścieżki tematyczne:

  • SoFAST-WS'13 - Network Applications, Network Systems and Web Services
  • SAMAS'13 - Strong authentication methods and systems
  • WSN'13 - Wireless Sensor Networks

Termin składania prac upływa 12 maja 2013

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
27Mar/13Off

Wydział MiNI gospodarzem konferencji liderów rynku IT

W dniach 26-27 marca 2013 odbyły się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Warszawskie Dni Informatyki - największa, bezpłatna, studencka konferencja w Polsce dotycząca branży IT, organizowana pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencję wsparły m.in. firmy Asseco Poland i Accenture, a patronowały jej również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz uczelnie warszawskie, w tym: Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna oraz oczywiście Politechnika Warszawska.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
15Mar/13Off

Oferta praktyk w firmie Deloitte

Ciekawa oferta praktyk dla studentów (w tym międzynarodowych i płatnych) trafiła do nas z firmy Deloitte. Szczegółowe informacje - Wydziałowa Rada Samorządu Studentów.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
2Lut/13Off

Wnioski w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR

Złożyliśmy grupę wniosków w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR, we współpracy konsorcjalnej z przedsiębiorstwami i innymi ośrodkami akademickimi.

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą i wspólnym wnioskowaniem, zachęcamy do kontaktu.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
20Sty/13Off

Rozwój konferencji FINANS

Organizatorzy 4th International Symposium on Web Services, wywodzący się z Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich podjęli decyzję o rezygnacji z własnego sympozjum i włączeniu się w konferencję współorganizowaną przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych.

W efekcie przyjęto dla konferencji organizowanej w roku 2013, nową nazwę: Frontiers In Network Applications, Network Systems and Web Services (SoFast-WS). Oprócz Wydziału, współorganizatorami konferencji są Orange Labs Polska, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Zayed University.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
10Sty/13Off

Numer specjalny czasopisma Informatica

Ukazał się numer specjalny czasopisma Informatica, zawierający wybrane poszerzone wersje prac prezentowanych na konferencji FINANS.

Wśród prac zawartych w numerze specjalnym obecne są zarówno prace autorów z ośrodków akademickich, jak i wiodących przedsiębiorstw rynku IT. Numer specjalny otwiera wstęp autorstwa prof. A. Chojnackiego (Wojskowa Akademia Techniczna), prof. A. Kowalskiego (Orange Labs Polska), oraz pracowników naszego Wydziału: prof. B. Macukowa i dr M. Grzendy.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze