Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Tematyka projektów

Zespół ośrodka zapewnia potencjał konieczny dla realizacji przekrojowych, interdyscyplinarnych rozwiązań wdrożeniowych, łączących różne dziedziny informatyki i matematyki. W szczególności oznacza to gotowość tworzenia rozwiązań m.in. w następujących obszarach:

  • opracowania statystyczne,
  • zadania optymalizacyjne i logistyczne,
  • zastosowania sztucznej inteligencji i metod data mining np. do rozpoznawania obrazów, wykrywania nadużyć, optymalizacji procesów przemysłowych,
  • zastosowania systemów informacji przestrzennej (GIS),
  • wysokowydajne przetwarzanie danych z wykorzystaniem GPU.