Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zwrot z inwestycji

Realizacja wspólnych projektów przez przedsiębiorstwo i Ośrodek prowadzi do innowacyjnych rozwiązań, ale również zwrotu z inwestycji. Innowacyjne projekty łączące naukę i biznes mogą bowiem:

  • Być dofinansowywane z różnych źródeł dedykowanych specjalnie dla takich projektów.
  • Wpisywać się w prace badawcze pracowników Wydziału i tym samym być pośrednio dofinansowywane z funduszy badawczych np. grantów.

Wykonanie projektu z pomocą Ośrodka oznacza również możliwość precyzyjnego dobrania zespołu specjalistów do potrzeb konkretnego projektu. Zespół Wydziału to ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych wyspecjalizowanych w różnych działach matematyki, statystyki, optymalizacji, informatyki, sztucznej inteligencji, czy też przetwarzania danych. Ośrodek zapewnia zbudowanie zespołu adekwatnego dla zadania postawionego przez przedsiębiorstwo.

Budowa zespołu zadaniowego przez Ośrodek pozwala na przełamanie bariery w kontaktach biznesu z nauką, jaką niewątpliwie jest samodzielne poszukiwanie przez przedsiębiorców kontaktów w środowisku naukowym w celu rekrutacji zespołu na potrzeby innowacyjnych projektów. Koszt i ryzyko związane z samodzielną budową zespołów zadaniowych to jedna z barier, które chcemy wyeliminować.

Osoby zainteresowane współpracą z Ośrodkiem, w tym bliższymi informacjami na temat możliwości dofinansowania wspólnych projektów prosimy o kontakt.