Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Projekty i prace dyplomowe

Studentów zainteresowanych realizacją prac dyplomowych we współpracy z przedsiębiorstwami, prosimy o kontakt z Ośrodkiem. Dotyczy to szczególnie prac z następujących obszarów:

  • Bezpieczeństwo sieciowe,
  • Wykorzystanie usług telefonii komórkowej,
  • Aplikacje mobilne.

W szczególności istnieje możliwość realizacji prac w w/w obszarach we współpracy i przy wsparciu Orange Labs. Już obecnie realizowana jest grupa takich projektów. Zapraszamy się do zapoznania z ich listą.

Osoby zainteresowane realizacją prac dyplomowych w w/w lub innych obszarach związanych ze współpracą z przedsiębiorstwami prosimy o kontakt.