Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Oferta dla studentów

Studia na naszym Wydziale to okazja zdobywania wiedzy i umiejętności z obszaru szeroko pojętej matematyki i informatyki. Intencją Ośrodka jest umożliwienie studentom Wydziału dodatkowo:

Prosimy o kontakt zarówno studentów, jak i firmy, które posiadają własne pomysły nowych, innowacyjnych projektów i prac dyplomowych z obszaru zastosowań matematyki i informatyki.

Jednocześnie, celem Ośrodka jest też organizacja ciekawych spotkań z przedstawicielami innowacyjnych firm.Warto potraktować takie spotkania jako okazję do nawiązania cennych kontaktów z firmami, jak również inspirację do własnych pomysłów ciekawych projektów, prac dyplomowych, czy też rozwiązań, które staną się podstawą własnych firm w przyszłości.