Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Skład zespołu

Ośrodek to również zespół pracowników Wydziału, którzy są gotowi do podejmowania tematów badawczo-wdrożeniowych we współpracy z przedsiębiorstwami. W kolejności alfabetycznej zespół ten to:

 • dr Grzegorz Bartuzel
 • dr Konstancja Bobecka - Wesołowska
 • dr Przemysław Dobrowolski
 • dr Rafał Górak
 • prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda
 • dr Konstanty Junosza-Szaniawski
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski
 • mgr inż. Jan Karwowski
 • dr Paweł Kotowski
 • dr inż. Marcin Luckner (dyrektor ośrodka)
 • dr Robert Małysz
 • dr hab. Wojciech Matysiak
 • dr inż. Anna Mućka
 • dr Paweł Naroski
 • dr inż. Michał Okulewicz
 • mgr inż. Marcin Pilarski
 • dr inż. Joanna Porter - Sobieraj
 • dr inż. Paweł Rzążewski
 • dr Grzegorz Sójka
 • dr Jan Spaliński
 • dr Janusz Wąsowski
 • dr inż. Iwona Wróbel
 • dr inż. Anna Zamojska - Dzienio

Naszą pracę wspierają w szczególny sposób również dziekan wydziału prof. Wojciech Domitrz i prodziekan ds. rozwoju wydzialu dr hab. Maciej Grzenda