Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Adresy i telefony

Ośrodek Badań dla Biznesu

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

tel. (sekretariat wydziału): 022 621-93-12 i 022 234-79-88
faks: 022 625-74-60

e-mail: obb@mini.pw.edu.pl

Lokalizacja gmachu Wydziału: