Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zespół

Jedną z istotnych barier we współpracy środowiska naukowego i biznesowego jest budowa zespołów projektowych, adekwatnych do postawionych przez przedsiębiorstwa celów biznesowych. Składa się na to kilka czynników:

  • trudność w dotarciu do pracowników uczelni zainteresowanych współpracą i właściwych merytorycznie do realizacji postawionego zadania,
  • brak jednoznacznego sposobu komunikacji z potencjalnym zespołem: czy należy kontaktować się z wydziałem, zakładami, poszczególnymi pracownikami?
  • problem stabilnego udziału zespołu wydziału we współpracy; współpraca na poziomie indywidualnych kontaktów wiąże się z brakiem reakcji na nowe problemy np. w okresie urlopu pracownika uczelni.
Rolą Ośrodka jest przełamanie tych barier poprzez:
  1. zapewnienie doboru pracowników i/lub studentów wydziału do potrzeb projektu,
  2. zapewnienie budowy stabilnego zespołu projektowego po stronie wydziału przygotowanego do realizacji postawionego zadania,
  3. zapewnienie możliwości przyjęcia całości zadania jako zadania realizowanego przez Ośrodek, zamiast indywidualnych umów - zleceń dla poszczególnych pracowników,
  4. zapewnienie bieżącego kontaktu i reakcji na zgłaszane problemy.

Jednocześnie, Ośrodek to zespół osób gotowych do udziału w projektach innowacyjno-wdrożeniowych. Osoby te łączą kompetencje naukowe z doświadczeniami z realizacji i zarządzania projektami komercyjnymi.