Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Start

Ośrodek Badań dla Biznesu to jednostka Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, powołana w roku 2011. Jednostka ta kontynuuje wcześniejsze doświadczenia Wydziału związane ze współpracą z przedsiębiorstwami.

Celem Ośrodka jest rozwój współpracy Wydziału, jego pracowników i studentów z przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wspólnych innowacyjnych projektów.

Zgodnie z postawionymi zadaniami Ośrodek swoją ofertę kieruje do:

Jesteśmy również otwarci na szerszą współpracę ze środowiskiem naukowym, w tym pracownikami Politechniki Warszawskiej i innych uczelni.