Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Projekty studenckie

Spotkania z przedsiębiorcami to również okazja do dyskusji o realizacji przez studentów projektów ważnych i ciekawych dla przedsiębiorców. Dla przykładu, w komercyjnych projektach IT, często nie ma możliwości porównania pełnej gamy potencjalnie ciekawych produktów i architektur systemu, czy też oceny dojrzałości nowych technologii. Inna możliwość to zastosowanie metod statystycznych lub data mining do analizy danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo pod kątem wykrywania ciekawych zależności lub np. identyfikacji grup klientów.

Prace takie z powodzeniem mogą być realizowane przez studentów, zapewniając rozwiązanie typu win-win dla obu stron:

  • Przedsiębiorcy zyskują możliwość zbadania ważnych tematów, które nie mogą zostać zrealizowane siłami przedsiębiorstwa np. ze względu na ograniczenia budżetowe.

  • Studenci mogą pracować nad praktycznymi tematami, uwzględniając sformułowane przez przedsiębiorstwa rzeczywiste wymagania, zyskując cenne referencje, doświadczenia oraz możliwość komercjalizacji stworzonych rozwiązań i aplikacji.

Oczywiście dla przedsiębiorstw projekty realizowane wspólnie ze studentami to również okazja do pozyskania do współpracy praktykantów i przyszłych pracowników.

Obecnie realizowane są następujące prace inżynierskie i magisterskie, których tematyka wynika ze współpracy z przedsiębiorstwami:

Rodzaj pracy Temat
Inżynierska (projekt dwuosobowy)

The comparison and integration of VoIP phone application development platforms

Inżynierska (projekt dwuosobowy)

A mobile platform for bridge players

Inżynierska (projekt dwuosobowy)

Implementacja serwerowych aplikacji XML dedykowanych dla telefonów VoIP

Magisterska

Wykorzystanie usług Web services a zagadnienia wydajności, dostępności i bezpieczeństwa.

Magisterska

Analiza metod implementacji usług sieciowych wykonywanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Magisterska

Analiza scenariuszy tworzenia odwołań do Web Services z wykorzystaniem różnych środowisk IDE, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania WS-Security