Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Wykłady i prezentacje

Firmy tworzące systemy informatyczne to wielokrotnie liderzy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Prezentacje produktów tych firm to okazja do budowania wśród studentów wiedzy o najnowszych produktach i standardach. Studenci, którzy zasilą w najbliższej przyszłości grono specjalistów i kadry zarządczej IT i matematyki stosowanej, zyskują zarazem wiedzę o rozwiązaniach, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej.

Ośrodek zapewnia wsparcie organizacyjne dla takich spotkań, organizując we współpracy z kołem naukowym Innowacyjnych Systemów Informacyjnych przygotowanie logistyczne prezentacji firm dla studentów.

W ostatnim okresie odbyły się następujące, dedykowane dla studentów Wydziału, spotkania prowadzone przez specjalistów z wiodących firm obszaru IT:

Prowadzący Temat spotkania/prezentacji Firma Data spotkania
dr inż. J. Legierski Dostęp do usług Web services platformy Orange Orange Labs Polska 30.11.2011
dr inż. M. Dzieciątko Web mining i text mining SAS Institute 16.11.2011
mgr inż. D. Bogusz Unified Communications (UC) oraz system OpenScape Siemens Enterprise Communications 20.10.2011
dr inż. J. Legierski/
mgr inż. D. Bogusz
Wprowadzenie do technologii Voice over IP (VoIP) Orange Labs Polska/Siemens Enterprise Communications 7.07.2011
mgr inż. M. Grochowski Możliwości platformy Oracle Business Intelligence 11g Oracle Polska 24.05.2011
dr inż. J. Legierski Warsztaty
Orange Labs Telco 2.0 University
Orange Labs Polska 16.05.2011