Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Rozwiązania dla biznesu

Zadania ośrodka Badań dla Biznesu to m.in.:

 • Nawiązywanie kontaktów ze środowiskami biznesowymi i realizacja wspólnych projektów innowacyjno-wdrożeniowych,

 • Organizacja współpracy przedsiębiorstw ze studentami wydziału,

 • Nawiązywanie kontaktów z instytucjami akademickimi, zorientowanymi na konkretne branże przemysłu, w celu podejmowania wspólnych projektów na rzecz przedsiębiorstw.

Na zadania szczegółowe składa się:

 • Zapewnienie stałej struktury organizacyjnej i obsługi zarządzania projektami realizowanymi przez Wydział, w tym przygotowywanie planów zarządzania projektami realizowanymi wspólnie z biznesem,

 • Wsparcie w przełożeniu potrzeb biznesu na rozwiązania naukowe i vice versa,
  w tym:

  • Współpraca w wypracowaniu założeń dla wspólnych projektów, z uwzględnieniem zapewnienia efektów biznesowych dla partnera Wydziału.

  • Wsparcie w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania w warunkach rzeczywistych ograniczeń, takich jak np. niepełne dane wejściowe dla potrzeb modelowania, ograniczenia budżetowe i czasowe.

  • Wypracowywanie rozwiązań problemów przemysłowych i biznesowych z użyciem zarówno metod z obszaru matematyki przemysłowej, jak i technik inteligentnego przetwarzania informacji oraz eksploracji danych, a tym samym wykorzystanie potencjału matematycznego i informatycznego wydziału.

 • Organizacja współpracy ze studentami wydziału, w tym przygotowanie tematów realizowanych z przedsiębiorstwami projektów, prac dyplomowych, jak również popularyzacja zaawansowanych technologicznie rozwiązań komercyjnych wśród studentów Wydziału.

Podsumowując Ośrodek to jednostka, który rozumie potrzeby i ograniczenia projektów komercyjnych i zależnie od potrzeb może być moderatorem współpracy uczestników projektu o nastawieniu biznesowym i naukowo-technicznym, jak również może zarządzać realizacją projektów realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw. Jednocześnie Ośrodek ma na celu wsparcie studentów w zdobywaniu wiedzy na temat zaawansowanych produktów komercyjnych i doświadczeń w realizacji projektów dla przedsiębiorstw.

Zadania realizowane przez zespół Ośrodka zapewniają transfer najnowszych osiągnięć matematyki i informatyki.