Ośrodek Badań dla Biznesu Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

25Lip/17Off

Informacja PAP o projekcie VaVeL

Polska Agencja Prasowa opublikowała informację o realizacji projektu VaVeL: Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors w kontekście prac realizowanych na danych udostępnianych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Treść komunikatu znajduje się pod linkiem.

Zakres tematyczny: Newsy, VaVeL Komentarze
7Cze/17Off

Podnoszenie kwalifikacji kadry Ośrodka

Kierujący projektami w ramach prac Ośrodka, dr Michał Okulewicz  ukończył szkolenie AgilePM i zdał egzamin Agile Project Managment Foundation. Tym samym w zespole Ośrodka są kierownicy projektów z  certyfikatami: Agile Project Managment, PRINCE2 Practitioner i Project Management Professional.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
4Sty/17Off

Prezentacja Ośrodka przed Radą Kompetencji Sektora IT

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Kompetencji Sektora IT,  15 grudnia 2016 r przedstawiono prezentację dotyczącą  współpracy Ośrodka Badań dla Biznesu z przedsiębiorstwami.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. ,,Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”, które realizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze
30Wrz/16Off

Prezentacja wyników LOKKOM na konferencji ICCCI 2016

W dniach 28-30 września 2016 roku odbyła się w Halkidiki w Grecji konferencja 8th International Conference on Computational Collective Intelligence. Na konferencji została pokazana prezentacja przedstawiająca zmodyfikowane lasy losowe zwiększające skuteczność detekcji telefonu komórkowego wewnątrz budynku, w szczególności w wypadku awarii części infrastruktury sieciowej.

Prezentacji towarzyszy publikacja:

  • Rafał Górak, Marcin Luckner, Modified Random Forest algorithm for Wi-Fi Indoor Localization SystemLecture Notes in Computer Science Volume 9876 2016 Computational Collective Intelligence 8th International Conference, ICCCI 2016, Halkidiki, Greece, September 28-30, 2016. Proceedings, Part II
Zakres tematyczny: LOKKOM, Newsy Komentarze
29Wrz/16Off

Prezentacja wyników VaVeL na konferencji EDF 2016

Podczas European Data Forum 2016 w Eindhoven, Holandia zaprezentowano plakat "Next Generation Large Volume Open Urban Data Streams Simplifying Big Data Driven Innovation" przedstawiający wyniki współpracy Urzędu Miasta Warszawy, Orange Labs Polska i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych przy przetwarzaniu online i offline danych miejskich pochodzących z sensorów pojazdów komunikacji miejskiej. Autorami prezentowanych prac byli Marcin Luckner, Maciej Grzenda, Jarosław Legierski, Katarzyna Kwasiborska i Tomasz Zaremba. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu VaVeL.

European Data Forum (EDF) jest jednym z kluczowych europejskich spotkań, grupujących przedstawicieli przemysłu, badaczy i przedstawicieli różnych szczebli administracji europejskiej zajmujących się problemami powiązanymi z przetwarzaniem danych w Europie.

Zakres tematyczny: VaVeL Komentarze
30Cze/16Off

Prezentacja wyników LOKKOM na konferencji ICAISC 2016

W dniach 12-26 czerwca 2016 roku odbyła się w Zakopanem konferencja The 15th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Na konferencji został pokazany plakat  przedstawiający wykorzystanie filtra cząsteczkowego do wykrywania terminala mobilnego poruszającego się wewnątrz budynku.

Prezentacji towarzyszy publikacja:

  • M. Okulewicz, D. Bodzon, M. Kozak, M. Piwowarski, P. Tendered, Indoor Localization of a Moving Mobile Terminal by an Enhanced Particle Filter Method, International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 512-522
Zakres tematyczny: LOKKOM, Newsy Komentarze
23Maj/16Off

Prace Politechniki Łódzkiej w projekcie LOKKOM

Na 10 edycji konferencji  European Conference on Antennas and Propagation, która odbyła się w  Davos w Szwajcarii w dniach 10-15  kwietnia 2016, zaprezentowano dwa plakaty opisujące wyniki badaczy z Politechniki Łódzkiej uzyskane w ramach prac w projekcie LOKKOM.

Plakatom  towarzyszyły publikacje

  1. P. Wawrzyniak, S. Hausman i P. Korbel "Area Based Indoor Tracking Algorithm Based on Sequence Detection and Maximum Likelihood Metrics" w European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2016, Davos 2016.
  2.  Lukasz Januszkiewicz, Jarosław Kawecki, Robert Kawecki and Paweł Oleksy "Wireless Indoor Positioning System with Inertial Sensors and Infrared Beacons" w European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2016, Davos 2016.

Zakres tematyczny: LOKKOM, Newsy Komentarze
18Maj/16Off

Prezentacja Ośrodka Badań dla Biznesu na konferencji G5 PPP

Dnia 18 maja, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, odbyła się konferencja informacyjno zapoznawcza The 5G Infrastructure Public Private Partnership.

Na konferencji G5 PPP przedstawiono krótką prezentację projektów Ośrodka Badań dla Biznesu powiązanych  z  przetwarzaniem i analizą danych z sieci komórkowych, a także dwa projekty realizowane na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych: Projekt LOKKOM realizowany przy współpracy z Politechniką Łódzką i Orange Labs Polska, oraz projekt VaVeL, w który zaangażowani są ze strony polskiej Orange Labs Polska i Miasto Stołeczne Warszawa.

Zakres tematyczny: LOKKOM, Newsy, VaVeL Komentarze
28Kwi/16Off

Wyniki LOKKOM opublikowane w Mobile Information Systems

Czasopismo naukowe Mobile Information Systems opublikowało artykuł Indoor Localisation Based on GSM Signals: Multistorey Building Study autorstwa Rafała Góraka, Marcina Lucknera, Michała Okulewicza, Joanny Porter-Sobieraj z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i Piotra Wawrzyniaka z Orange Labs Polska.

Artykuł przedstawia wyniki opracowanego algorytmu do lokalizacji terminala mobilnego wewnątrz budynku. Lokalizacja odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie siły sygnałów GSM.

Prace przedstawione w artykule zostały wykonane w ramach projektu LOKKOM.

 

Zakres tematyczny: LOKKOM Komentarze
27Kwi/16Off

Konferencja 5G PPP na wydziale MiNI

Dnia 18 maja, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, odbędzie się konferencja informacyjno zapoznawcza The 5G Infrastructure Public Private Partnership.

Na stronie https://5g-ppp.eu/ph2-infoday-warsaw/ znajduje  agenda konferencji i system rejestracji. Istnieje także, do 10 Maja, możliwość zgłaszania krótkich prezentacji zapoznawczych.

 

Zakres tematyczny: Newsy Komentarze